Information Technology

Information Technology - Placement

2006 - 2010 Batch
Sl. No Name of the Companies Student Name No. of Students Total Students Placed
1 M/s. Accenture Services Ltd, Chennai Jini. C. Joy 1 50%
(52 out of 103 students)
2 M/s. Big Squares Technologies, Coimbatore Brindha. A
Munirajan. K
Prabu. D
Rajasekaran. M
Sathishkumar. D
5
3 M/s. Checktronix India (P) Ltd, Chenna Saranya. A 1
4 M/s. Cognizant Technology Solutions, Chennai Adarsh Perumal.
Arthi .M
Balaji Ram .N.K
Dhivya .V
Dhanalakshmi.
Elakhkiya .M.P
Gopala Krishnan .S
Koundika .P
Muthukumar .M
Poornima .S
Raviraj .S.S.T
Sandhiyadevi .M
Sindhuja .M
Vaishnavi Srinivas
Yuvaraj .T
15
5 M/s. Financial Softwares and Systems (P) Ltd, Chennai Lavanya. M 1
6 M/s. Hexaware Pradeep. V
Raja Swaminathan
2
7 M/s. Honey Well Gokulraj. G 1